Coaching

 

Coaching är en profession där man arbetar med individuella klienter för att hjälpa dem att uppnå resultat och upprätthålla ett beteende som förändrar deras liv och karriär. Professionell och personlig coaching rör hela människan. Fokus läggs på att åstadkomma handling och att visa på inlärning som kan leda till mer självrealisering, mer balans och en mer effektiv process att leva efter.

 

Coachens roll är att hjälpa personer att optimera sina resurser.

En coach lyssnar, ställer kraftfulla frågor, vägleder, stöttar, uppmuntrar och ger stärkande feedback.

 

                          "Det är inte för att något är svårt

                           som vi inte försöker.

                           Utan det är för att vi inte försöker

                           som det är svårt." 

 

Målområden som coaching kan hjälpa dig med:

  • Arbete/karriär
  • Relationer
  • Mental och fysisk hälsa

På ACM Competenza är alla coacher diplomerade.